Với mục tiêu vì Lợi Ích chung của tất cả mọi người làm nền Tảng, Taxi của Gọi xe đã và đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của Đối Tác và Qúy Khách Hàng ,

tạo ra nhiều chính sách ưu đãi và hấp dẫn để biến cái không thể thành có thể.

Taxi của chúng tôi đơn vị cung cấp xe lớn phục vụ cho nhu cầu di chuyển của khách hàng cũng như ứng dụng gọi xe  " grab" ở cả 02 mô hình dịch vụ xe có mào và xe không mào (grabcar). 

 Mỗi loại hình mang lại một ưu điểm và lợi thế riêng.

  • Xe không mào : đơn vị tư vấn dịch vụ làm phù hiệu xe hợp đồng cũng như làm pháp nhân với cho xe tham gia đăng ký chạy grabcar
  • Xe có mào : xe taxi khai thác khách vẫy- đăng ký chạy  justgrab ( với chiết khấu thấp 10% )

 

 

Ý kiến khách hàng